19.7.13

Trafostacja Sztuki pokaże Ryszarda Waśkę

 

Już od 2 sierpnia w nowym centrum sztuki współczesnej w Szczecinie można będzie zobaczyć wystawę Ryszard Waśko. Genesis. Choć główna część wystawy poświęcona jest pracom powstałym po 2000 roku (w większości są to wielkoformatowe obrazy olejne), to jej początek przedstawia przede wszystkim prace fotograficzne, od których Waśko zaczynał swoją drogę artystyczną. Należał wówczas do Warsztatu Formy Filmowej, słynnej formacji powstałej przy Szkole Filmowej w Łodzi, której eksperymenty koncentrowały się wokół analizy języka fotograficznego i dążyły do zmiany ciasnych, tradycyjnie pojmowanych struktur filmowych. Waśko studiuje pojęcie czasu i ruchu w fotografii. Seria Portretów pociętych (1971) to zabawa z pociętym na równe prostopadłe części portretem. Waśko dynamizuje pojedynczy kadr i tworzy nowe wieloelementowe kompozycje zestawiając ze sobą różne, powiększone fragmenty swojej twarzy. 

Do serii nawiązuje Wypadek (1971), a dodatkowym zabiegiem potęgującym wrażenie ruchu jest zastosowanie zwielokrotnienia, w różnych skalach detali jednego ujęcia przedstawiającego kraksę samochodową. Kolejne fotografie pochodzą z cyklu Autoportret w czasie (1972). Sylwetka artysty rozmazuje się i pozostawia białą smugę na odbitce. 
Niestety nie wszystkie pokazane w Szczecinie prace są oryginałami, niektóre to odbitki współczesne. Szkoda, bo różnica pomiędzy nimi będzie widoczna, szczególnie w przypadku kompozycji fotograficznych z lat 70. 
 
Na zdjęciach: Ryszard Waśko, Autoportret w ruchu, fotografia, 1972 © Ryszard Waśko; Portret pocięty, kompozycja fotograficzna, 1971 © Ryszard Waśko

No comments:

Post a Comment